foto-cap-1.jpg

Serveis

Ecotons ofereix una sèrie de serveis per executar projectes de conservació, ja sigui de manera integral o en algunes de les seves fases:

  • Planificació. Elaboració de plans i estudis ambientals: plans de gestió, plans de conservació, estudis d'impacte ambiental, etc.
  • Participació. Assessorament en la implicació d'agents i custòdia del territori. Organització de processos participatius.
  • Gestió. Execució de projectes sobre el terreny: restauració d'hàbitats degradats, creació de nous ambients, regulació de l'ús públic, ordenació d'activitats productives, promoció de la biodiversitat, etc.
  • Seguiment i avaluació. Disseny i execució de plans d'avaluació, seguiment de bioindicadors, marcatge i monitoratge de fauna, trampeig fotogràfic...
  • Difusió. Senyalització d'espais naturals, disseny d'itineraris, redacció de continguts per materials de difusió, etc.

A més dels serveis anteriors, Ecotons dissenya i fabrica una sèrie de productes per a la biodiversitat.