foto-cap-9.jpg

Desenvolupament del turisme pesquer a Barcelona

Títol:

Millora de la gestió de la pesca artesanal a la província de Barcelona. El turisme pesquer com a complement

Serveis:

Plans i estudis ambientals

Client:

Diputació de Barcelona

Data:

Abri 2011 - Febrer 2012

Turisme-pesquer-SitgesEn aquest pla s’analitza com el desenvolupament del turisme pesquer pot contribuir a una millora de la gestió pesquera catalana enfocada cap a la sostenibilitat de l'activitat però també dels recursos i el seu medi, amb el pescador com a protagonista i beneficiari principal.

Pretén ser una guia pràctica dirigida a les confraries de pescadors i als armadors individuals sobre quines són les diferents opcions per desenvolupar activitats de turisme pesquer i com fer-ho. A partir de la visita d’experiències en marxa, d’entrevistes a experts, reunions amb el sector pesquer i l’exercici d’algunes proves pilot s’ha analitzat en detall cada una de les confraries de la província de Barcelona i s’ha proposat un pla de treball específic per cada una d’elles en funció de les seves potencialitats, amb una visió global i coordinada, per tal de convertir el turisme pesquer en una realitat a la província de Barcelona.