foto-cap-9.jpg

Reintroducció del xoriguer petit al municipi de Tremp

Títol:

Estudi de viabilitat per a la reintroducció del xoriguer petit Falco naumanni al municipi de Tremp

Serveis:

Plans i estudis ambientals

Client:

Ajuntament de Tremp

Data:

Juliol 2010 - Març 2011

Xoriguer a TrempEl xoriguer petit  és una espècie amenaçada a nivell mundial pròpia d'ambients esteparis i cultius extensius que va extingir-se a Catalunya l'any 1985. Des del 1990 la Generalitat de Catalunya porta a terme un projecte de reintroducció en el qual l'ajuntament de Tremp vol participar.

Amb l'objectiu d'avaluar la viabilitat de la reintroducció de l'espècie a la conca de Tremp es va seleccionar la zona del municipi amb un hpabitat més propici i es van dur a terme una sèrie d'estudis per determinar l'aptitud de la zona a tots els nivells: condicions meteorològiques, topografia, distància a poblacions properes, qualitat de l'hàbitat, disponibilitat de preses, presència de llocs de nidificació i densitat de depredadors. També es va analitzar la compatibilitat amb les activitats socioeconòmiques i la seva viabilitat econòmica.