foto-cap-1.jpg

Dispositius d'escapada a basses del Montseny

Títol:

Disseny i instal·lació de dispositius d'escapada per la fauna a basses del Parc Natural del Montseny

Serveis:

Gestió d'espais naturals

Client:

Parc Natural del Montseny (Diputació de Barcelona)

Data:

Abril 2011 - Actualitat

Amb l’objectiu de reduir la mortalitat de fauna salvatge en aquells punts d'aigua més perillosos, es van instal·lar una sèrie de dispositius d'escapada adaptats al cas concret de cada bassa:

Rampa maginerBasses d'obra amb parets verticals. En aquests casos es varen instal·lar rampes de fusta de castanyer amb un pivot, també de fusta, al marge de la bassa. Aquest pivot permet que la rampa basculi amb el nivell de l'aigua de la bassa, de manera que la rampa sempre està en contacte amb la làmina d'aigua i permet l'escapada de la fauna. La superfície de la rampa és rugosa per facilitar aquesta escapada.

 

Escapada bassesBasses recobertes de materials plàstics. En aquests casos es varen instal·lar rampes de malla rugosa amb franges de formigó tractat per mantenir-les arrapades al fons donat que algunes d'elles són d'ús contraincendis i els helicòpters les podrien succionar. En funció de les dimensions de la bassa es varen instal·lar d'una a cinc rampes a cada una d'elles.