foto-cap-9.jpg

Presentació

Presentació Ecotons

Ecotons és una microempresa que des de l'any 2009 ofereix productes i serveis per a projectes de conservació del medi natural i la biodiversitat.

El nostre àmbit d'actuació no té fronteres i treballem tant en el medi terrestre com en l'aquàtic, ja sigui fluvial o marí. D'aquí el nom de l'empresa.

Ecotò [ecol] Zona de transició entre dues comunitats diferents, com és ara el límit entre un bosc i un prat, les voreres d'un riu que corre per un prat, etc.

Ecotons ofereix un servei integral per a desenvolupar qualsevol projecte de conservació: des de la planificació fins a la divulgació, passant pel seguiment, la participació i la gestió sobre el terreny.